Projektresa 2014 – bildgalleri

Under åren 2009, 2010, 2011 och 2014 har Forum syd beviljat PiL bidrag till seminarier för kvinnor. År 2014 gjorde det möjligt för 197 kvinnor och män från 30 byar kring Moshi stad, Tanzania att gå en tiodagarsutbildning i mänskliga rättigheter, arvslagar, äktenskapslagar, rätten att äga mark, hälsa, miljö och starta eget.

Vi, Gunilla Fröberg och Kerstin Wallin-Lindholm, reste på en 2 veckors utvärderingsresa i september 2014 och vill nu berätta om våra upplevelser. Vi har gjort intervjuer, studiebesök och låtit seminariedeltagarna besvara enkäter. För oss var det underbart att få uppleva hur dessa utbildningar har kunnat förändra människors liv.

Vi intervjuade sex slumpmässigt utvalda kvinnor från tre olika byar, som gått utbildningen 2009. Dessa kvinnor fick besvara tre olika frågeställningar

  1. Har du haft någon användning av utbildningen i mänskliga rättigheter?
    Alla kvinnorna hade haft stor nytta av utbildningen. Två änkor hade förlorat hus och mark vid makens död. Efter kursen förstod de sina rättigheter, tog hjälp av advokat och fick tillbaks sin egendom. Några av kvinnorna undervisade andra kvinnor i byn i mänskliga rättigheter och vart de skulle vända sig vid problem. 60% av de gifta kvinnorna i Tanzania blir slagna av sina män. Undervisningen gjorde dem medvetna om att det var fel och dom vågade berätta för varandra. I en by var det en kvinna som undervisade de dominanta männen om att det var olagligt och efter det förbättrades situationen för kvinnorna.
  2. Har du startat eget företag efter seminariet?
    Samtliga sex kvinnor i vår intervju startade eget eller utökade redan befintlig verksamhet efter kursen. De vågade ta mikrolån och en del har redan betalt tillbaka lånet. Företagen gjorde det möjligt att försörja familjen och bekosta barnens utbildning för en del av kvinnorna. Det gav också kvinnorna en förbättrad självkänsla och en bättre ställning i samhället. Många av dem startade grönsaks- och svampodling och födde upp grisar, getter, höns och kor. En grupp kvinnor hade ett företag som sysslade med catering. Andra exempel var sömnad och fotografering.
  3. Har du haft användning av undervisningen i hälsa?
    Undervisningen i hälsa innehöll utbildning om HIV/AIDS och cancer. Flera av kvinnorna vågade söka hjälp för HIV/AIDS och uppmanade även andra att gå till läkare för att medicineras. Undervisningen tog bort en del tabun kring HIV/AIDS. Samma sak när det gällde cancer.

Vi gjorde också ett antal studiebesök bl.a. till tegelbruket i Mabogini. Så besökte vi olika kvinnor i deras hem på Kilimanjaros sluttningar. De visade stolt upp sina projekt av uppfödning av husdjur och odlingar, catering och sömnad.

Sammanfattning av slutsatser från enkäter vid seminarium 3 och 4 år 2014 gav följande resultat: Det visar att kvinnorna fick betydligt större kunskaper i samtliga ämnen, dom fick också större intresse att lära mer, många blev intresserade av att starta egen verksamhet.

9_SDC12970 8_SDC12967 7_SDC12718 6_SDC12715 5_SDC13054 4_SDC13053 3_SDC12717 2_SDC13056 1_SDC13058 62_SDC12990 61__SDC12832 60_SDC12850 59_SDC12806 58_SDC12802 57_SDC12788 56_SDC12848 55_SDC13026 54_SDC13033 53_SDC13032 52_SDC13031 51_SDC12768 50_SDC13005 49_SDC13012 48_SDC12764 47_SDC12760 46_SDC12757 45_SDC12933 44_SDC12922 43_SDC12736 42_SDC12726 41_SDC12723 40_SDC12722 39_SDC12719 38_SDC12955 37_SDC12953 36_SDC12954 35_SDC12903 34_SDC12884 33_SDC12878 32_SDC12882 31_SDC12898 30_SDC12897 29_SDC12896 28_SDC12895 27_SDC12892 26_SDC12889 25_SDC12887 24_SDC12885 23_SDC13000 22_SDC12999 21_SDC12998 20_SDC12996 19_SDC12994 18_SDC12992 17_SDC12991 16_SDC12977 15_SDC12975 14_SDC12973 13_SDC12972 12_SDC12968 11_SDC12971