Projekt 2009-2010

Det här hände under åren 2009-2010:

Det har varit 2 år fulla av aktiviteter både i Tanzania och här i Sverige. 2009 års projekt är avslutat. Genom att projektpengarna från Forum Syd (som fått dem av Sida) kommer först en bit inpå ett nytt år, blir projekttiden också litet förskjuten. 2010 års projekt löper till och med februari 2011. Nackdelen är att de flesta kvinnor som inbjuds till kursveckorna i Tanzania saknar anställning och är beroende av att odla. Just januari – februari kräver inte så mycket arbete av en bonde pga vädret då, och just de månaderna finns det inga pengar till att göra kurser. Det är beklagligt men inget att göra åt.

Projektet 2009 om 200.000 kronor är avrapporterat till Forum Syd, efter att revisor har granskat och godkänt redovisningen – en strävsam och lärorik process för några av oss. Det är jätteskönt – nu kan vi bättre nästa gång. Projekt 2010 är också slutfört. Mr Kessy på Agape Learning Center i utkanten av Moshi vid Kilimanjaros fot har genomfört alla årets seminarier. De flesta kvinnor deltar i två veckor. Under 2010 deltog 509 kvinnor!

Kvinnorna och en del män får lära sig om familjejuridik, dvs kvinnors lika rätt att ärva, att behålla egendom sedan mannen dött och att äga mark. Nu vet hon att enligt Tanzanias lagar har hon samma rättigheter som en man. Om hon känner till det, kan hon hävda det i släkten och i byn. Så vitt vi vet, finns det inga andra som undervisar på bynivå om kvinnors rättigheter. Hittills har drygt 2.225 kvinnor i olika byar runt omkring fått del av den kunskapen. Nu kan de värna även andra kvinnors rätt. Vi har fått exempel på kvinnor som är beredda att hävda sina och barnens rättigheter i domstol.

De flesta kvinnorna har ingen anställning och därför ingen lön. Men livet i ett modernt samhälle kräver att man har pengar till skolavgifter, fotogen, salt, sjukvård, mediciner mm. Kunskap om att ”starta eget” och hur man kan planera en verksamhet som ger inkomst öppnar möjligheter till självförsörjning. Ofta handlar det om alternativ odling eller rationell uppfödning av djur. Det krävs ett startkapital som dessa kvinnor sällan har. Kurserna ger också information om mikrolån. För de kvinnor som väljer att bli medlemmar i kvinnogruppen TPWG (”låt oss gå tillsammans”) garanterar gruppen lån från ett tanzanskt mikrolåninstitut. Vi känner till 83 kvinnor som i olika grupper fått lån. Tänk vilken känsla för en fattig kvinna att bli beviljad lån, därför att någon tror på hennes idé och förmåga att genomföra den!

Kurserna omfattar också undervisning om HIV/aids, om smittvägar, bromsmedicin, diet och människovärde. Och det finns en koppling mellan de olika ämnen som undervisas. Ju fler kvinnor som blir självförsörjande och inte är beroende av en mans pengar, desto färre HIV-smittade kvinnor.

Organisationen TPWG är den andra delen av projektet i Tanzania som PiL stödjer. Det handlar om hur TPWG kan utvecklas till en stark organisation som påverkar i samhället, om undervisning och träning för ledarna och om kvinnornas olika projekt som ger inkomster. Ett problem inom gruppen är, att de kvinnor som är kompetenta att driva arbetet bra, de saknar tid, eftersom de redan har en anställning. Och de som har tid saknar kunskap att driva en organisation. Vi får protokoll från deras möten och emellanåt brev med bilder från verksamheten. De tackar för att vi i Sverige är intresserade av hur det går för dem.

Projektet för 2010 omfattar 270.000 kronor. Sida svarar för 90% och egenavgiften vi skabetala blir alltså 27.000. Det är mycket pengar för en liten förening som PiL. Samtidigt är egenavgiften förutsättningen för den stora summan. Det sker väldigt mycket värdefullt i Tanzania för de pengarna. Kvinnokurserna och kvinnogruppen förändrar liv för fattiga kvinnor i Tanzania – och det får vi vara del av och medverka till!

Forum Syd har låtit göra en analys av ekonomihanteringen i de organisationer i Tanzania som tar emot biståndspengar från dem. Man vill hitta risker och varna. Agape fick mycket gott betyg och TPWG fick goda råd inför att bli mer och mer självständiga. Det är skönt att veta, eftersom det handlar om vårt ansvar för mycket pengar.

Lördagen den 27/11 höll vi en internationell fest med mycket information om PiL, Agape, TPWG och hur vi kan arbeta tillsammans med kvinnor i Tanzania. Vi fick mat och musik och trevligheter och några nya medlemmari PiL. Petra Szabo och Kenneth Fjällborg ur PiLs styrelse berättade från sin besöksresa till projektet en månad tidigare. Mötet hölls i Danderyds församlingsgård.Vi fick besök från Tanzanias ambassad i Täby.
Mick Lidbeck
Oktober 2010 – Besöksresa till projektet: Petra och Kenneth tillsammans med Richard Kessy som är projektledare i Tanzania

Det här hände under åren 2007/2008:

Twende Pamoja Women Group, TPWG, som är en sammanslutning av 120 kvinnor som genomgått seminarier på Agape Learning Center, har med ekonomiskt bistånd från vår förening blivit registrerad som en sjävständig NGO (non governmental organization) i Tanzania. Partnership in Learning har även bekostat datautbildning för fyra kvinnor i styrelsen för TPWG.
Det första seminariet med Sida-bidrag hölls med 45 nya kvinnor i slutet av februari 2009.

I början av september 2008 har ett en-veckas seminarium hållits, under vilket 45 kvinnor informerats om sina juridiska rättigheter och fått undervisning i entreprenörskap och odling av bland annat jatropha.

sem. 26 mars

Under 2007 – 08 har fyra seminarier genomförts i Agape Learning Center. De har initierats av föreningen i enlighet med verksamhetsplaneringen.