Om Föreningen

Föreningen Partnership in Learning
(PiL)

är en obunden ideell förening som vill stödja utbildning bland kvinnor
i norra Tanzania.

Om PiL

Föreningens uppgift är att
– förmedla information om mänskliga rättigheter
– visa på samband mellan könsdiskriminering och fattigdom
– stödja utbildning som förbättrar kvinnans villkor
– samla in pengar till utbildningsprojekt
– främja utbyte av kunskap och erfarenhet

Styrelsens arbete är ideellt.
Dessutom har vi inga kostnader för lokaler, anställda etc.
Medlemsavgifter och gåvor går därför oavkortat till kärnverksamheten.
Vi har fortlöpande stort behov av tillskott av pengar
för att fullfölja planerade och kommande projekt.

Projekten kan stödjas av föreningen ensam eller
tillsammans med andra organisationer.
Seminarierna hålls oftast på kursgården Agape Learning Center
i staden Moshi vid Kilimanjaros fot.

karta_stor

Stödföreningen Partnership in Learning har ingått samarbetsavtal
med Agape Learning Center avseende verksamheten.

DIAGRAM SHOWING ECONOMY AND ACTIVITIES FOR
PARTNERSHIP in LEARNING

skiss-diagram-2010