Startsida

Föreningen Partnership in Learning (PiL)

är en obunden ideell förening
som vill stödja utbildning bland kvinnor i norra Tanzania.

English (about PiL)

result

Målet är kvinnors och mäns lika levnadsvillkor och värde i samhället.

utbildning

Seminarier genomförs bland annat om möjligheterna att starta eget,
om arvs- och familjerätt samt om rätten för kvinnor att äga mark

Kvinnors situation

Afrikanska kvinnor arbetar hårt.
De tar hand om barn och äldre, har ansvar
för odling och mat, hämtar vatten och ved.

Men…

många saknar kunskap om jämställdhet
och kvinnors sociala och juridiska rättigheter.

kilimanjaro